Vi har fått ny nettside!

På vår nye nettside vil du etter hvert kunne finne en samlet oversikt over alle våre boenheter innen kategoriene utleieboliger og omsorgsboliger. Den nye nettsiden vil på sikt erstatte denne nettsiden. For oppdatert informasjon om våre boliger og øvrig praktisk informasjon, besøk vår nye nettside na-bo.no  

Velkommen til Narvik Boligstiftelse
Narvik Boligstiftelse har 350 boligenheter som leies ut. Boenhetene er omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er lokalisert i Narvik by, Fagernes, Ankenes, Beisfjord og Bjerkvik.

SEND OSS EN MELDING