Om oss

Narvik Boligstiftelse har ulike typer leiligheter, tilpasset enslige, par barnefamilier og storfamilier. For Narvik Boligstiftelse er det viktig at folk skal føle seg trygg i sine hjem.

Mange av boligkompleksene til Narvik Boligstiftelse er en type bolig hvor Narvik kommune gir tilbud til den enkelte beboer gjennom kommunen sitt tjenestetilbud. Personalet i boligene og Narvik Boligstiftelse har et svært godt samarbeid, og for beboerne skal dette føles som et godt og helhetlig tilbud.

Beboere som får sin bolig gjennom Narvik Boligstiftelse får i all hovedsak 3-års kontrakt. Ved behov forlenges denne gjennom søknad til tildelingskontoret i Narvik kommune.

Styret i Narvik Boligstiftelse

Hans Ola Pedersen

Styreleder


Randi Randal

Nestleder


Ann-Tove Dalhaug

Styremedlem

Miljøanvar
Narvik Boligstiftelse er sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som til dokumentere sin miljøinnsats. For Narvik Boligstiftelse er det viktig å ta miljøansvar i den daglige driften, jobbe for et godt arbeidsmiljø, og ta samfunnsansvar i forhold til klimautfordringene vi står ovenfor.

Prosjekter og vedlikehold

Narvik Boligstiftelse utvikler nye prosjekter gjennom nybygg eller ombygging av eksisterende bygg ut fra behovene som er ivaretatt gjennom bystyrets vedtak i Boligsosial handlingsplan. Arbeidet med nybygg og ombygging tilpasset brukergruppenes krav skjer i nært samarbeid med Narvik kommune.

Narvik Boligstiftelse jobber kontinuerlig med vedlikeholdsoppgaver. Arbeid med brannforebyggende tiltak står også sentralt. Narvik Boligstiftelse ønsker å bidra til et godt nabolag og hyggelige omgivelser, og har fokus på planmessig utvendig vedlikehold. Innvendig vedlikehold er viktig for den enkelte beboer. Kjøkken, bad og innvendig vedlikehold ivaretas planmessig samt i forbindelse med inn- og utflytting.