Om oss

Narvik Boligstiftelse har ulike typer leiligheter, tilpasset enslige, par barnefamilier og storfamilier. For Narvik Boligstiftelse er det viktig at folk skal føle seg trygg i sine hjem.

Mange av boligkompleksene til Narvik Boligstiftelse er en type bolig hvor Narvik kommune gir tilbud til den enkelte beboer gjennom kommunen sitt tjenestetilbud. Personalet i boligene og Narvik Boligstiftelse har et svært godt samarbeid, og for beboerne skal dette føles som et godt og helhetlig tilbud.

Beboere som får sin bolig gjennom Narvik Boligstiftelse får i all hovedsak 3-års kontrakt. Ved behov forlenges denne gjennom søknad til tildelingskontoret i Narvik kommune.