Nyheter

Narvik Boligstiftelse først ut i Ofoten med ny lærlingeutdanning
Gjennom et tilrettelagt lærlingeprogram i Narvik Boligstiftelse har Bjarne Andre Kristiansen avsluttet sin lærlingetid med bestått kompetanseprøve i byggdrift høsten 2016. Narvik Boligstiftelse er godkjent som lærlingebedrift, og blir forvaltet av Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag. Byggdrifterfaget er en ny nasjonal kompetanseprøve, og i Nordland er Kristiansen den andre som har avlagt kompetanseprøve i faget.

- Det har vært en veldig lærerik lærlingetid med mange varierte oppgaver, forteller Kristiansen. Han fortsetter sitt virke i Narvik Boligstiftelse, hvor han utfører en kombinasjon av vaktmesteroppgaver, drift- og vedlikeholdsoppgaver.

- Dette er et nytt fag fra 2014, og har vært etterlengtet for bransjen, forteller Morten Lorentzen i Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor. - Vi håper flere får øynene opp for mulighetene for fagbrev eller kompetansebrev innen byggdrifterfaget. Det er også mulig å ta fagbrevet som praksiskandidat hvis man kan dokumentere fem års praksis i faget.

For Narvik Boligstiftelse er det viktig å gi et godt boligtilbud, og stiftelsen ønsker å opprettholde intensjonen med å være en lærlingebedrift. - Vi er veldig glade for Bjarne Andre sin prestasjon, forteller Kirstin Leiros, daglig leder i Narvik Boligstiftelse. - Ved å jobbe jevnt med vedlikeholdsoppgavene blir byggene ivaretatt underveis, og det gir byggene en bedre økonomi.

Offisiell åpning av Marmorsvingen

Torsdag 1.desember var det offisiell åpning av Marmorsvingen 2. Rundt 25 personer overvar åpningen, og tilstede var beboere med familie og ansatte, samt representanter fra Narvik kommune og Narvik Boligstiftelse. Marmorsvingen er en omsorgsbolig med fire leiligheter. Boenhetene er døgnbemannet med totalt 10 ansatte. Omsorgsboligen har blitt totalrenovert, og prosjektet er gjennomført i Narvik Boligstiftelses egen regi.

Mandag 5.september ble Villa Furugården offisielt åpnet av Narvik Boligstiftelse og Narvik kommune. Rundt 30 inviterte gjester deltok under åpningen.

Villa Furugården er hjem for 13 beboere pluss 30 brukere av dagsenteret. Det er investert 65 millioner i totalrenoveringen og ombyggingen. OMT BBL har hatt prosjektledelsen og prosjektstyringen. Losvik Bygg har hatt entreprisen, og med flere underentreprenører med seg har de gjort Villa Furugården til et moderne omsorgshjem. Prosjektet har kombinert ivaretakelse av eksisterende bygningsmasse med nybygg.